Industriële automatisatie voor meerdere sectoren

Doorheen onze verschillende industriële automatisatieprojecten bouwden wij heel wat ervaring op in verschillende sectoren. We zetten deze op een rijtje en geven telkens aan op welke vlakken we gespecialiseerde knowhow in huis hebben.

Chemie

 • Distributie- en doseersystemen
 • Tankenparken
 • Regelsystemen
 • Scrubbers en luchtbehandeling
 • Reactoren en batch processen

Voeding

 • Tankenparken
 • Batchgestuurde processen
 • Routecontrol
 • Clean In Place (CIP)

Nutsvoerzieningen

 • HVAC voor productieplants, cleanrooms, …
 • Koel- en verwarmingssystemen voor procesinstallaties
 • Watersystemen (aanmaak, behandeling en distributie)
 • Stoominstallaties (ketelhuis)
 • Generatoren
 • Noodsystemen
 • Persluchtsystemen
 • Energierecuperatieprojecten
 • Energiemetingen

Automotive

 • Rollenbanen
 • Draaitafels
 • Heftafels
 • Liften
 • Overzetwagens

Farmacie

 • Gedocumenteerd testen
 • Assistentie bij kwalificatie (DQ, IQ, OQ, PQ)
 • GMP, GAMP 5
 • V-model
 • Clean In Place (CIP)
 • Steam In Place (SIP)
 • Watersystemen
 • Bewaking van GxP kritische parameters

Energie & Milieu

 • Biogas & biodiesel
 • Verbrandingsovens
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Waterzuivering
 • Pompstations

Machinebouw

 • Montagemachines
 • Lasmachines
 • Persen
 • Inpakmachines
 • Transportsystemen