Van engineering, programmatie tot indienstname

Van engineering, programmatie tot indienstname

Voor elk industrieel automatisatieproject vertrekken we van een vaste projectaanpak die we bijsturen afhankelijk van de aard van het project, uw behoeftes en verwachtingen.

1. Analyse en design volgens uw gebruikersvereisten

Wij concentreren ons op het elektrisch ontwerp, de PLC sturing en de bedieningspanelen of SCADA. Aan de hand van uw gebruikersvereisten en het mechanisch ontwerp of de P&ID's (proces- en instrumentatiediagrammen) maken wij een grondige analyse. Hiermee leggen we de basis voor de functionele beschrijving en de verdere engineering van de hardware en de software. Deze beschrijvingen worden dan verder in detail uitgewerkt met de klant zodat op het einde de installatie werkt volgens de verwachtingen.

2. Elektrische engineering & programmatie van de software

Het ontwerp van de elektrische schema’s loopt vaak parallel met het programmeren van de software. De componenten worden gekozen volgens het opgestelde lastenboek. De elektrische schema’s worden toegeleverd in EPLAN inclusief stuklijst, klemmenlijst en bord lay-out. Ook installaties voor gebruik in ATEX omgevingen behoren tot onze mogelijkheden.
De programmatie gebeurt met onze eigen standaardblokken of volgens uw standaarden. We kunnen daarbij naargelang uw wensen alle courante programmeertalen van Siemens inzetten (LAD, FDB, STL, SCL, GRAPH, CFC). We hechten veel belang aan een logisch opgebouwde en gestructureerde programmering.
In samenspraak met u bespreken we de opbouw van de gebruikersbeelden voor de HMI en SCADA.

3. Interne simulatie van het volledige proces

Met SIMIT beschikken wij over een speciaal hardware- en softwarepakket van SIEMENS om de geprogrammeerde software via processimulatie volledig en grondig te testen. Deze simulatieomgeving kan ook ingezet worden om de nodige opleidingen te geven aan de operatoren. Zo zijn ze al getraind voor we ter plaatse de installatie uitvoeren.

4. Factory Acceptance Testen (FAT)

We nodigen u uit in onze kantoren voor een Factory Acceptance Test (FAT). In uw aanwezigheid testen we de volledige functionele werking en foutafhandeling. We testen zo diep en breed als u zelf wenst. Indien nodig voorzien we een volledig gedocumenteerd testdossier.

5. Installatie ter plaatse

Samen met onze partners staan we in voor de volledige installatie: stuurkasten, veldbekabeling, instrumentatie, persluchtsturing en drives.

6. Uitvoeren van I/0 testen

Na de installatie voeren we alle nodige I/O testen uit van de bekabeling, de elektrische componenten en de instrumenten. We beschikken over gekalibreerde proceskalibratoren voor zowel standaard productieomgevingen als voor explosiegevoelige zones (ATEX).

7. Commissioning en Site Acceptance Test (SAT)

We starten de installatie of machine op en voeren de nodige testen uit. We testen de industriële automatisatie achtereenvolgens manueel, semiautomatisch en uiteindelijk volautomatisch.
Wanneer er een kwalificatie vereist is, voorzien we de nodige assistentie.

8. Definitieve oplevering

We stellen het as-built dossier samen en leveren het project definitief op waarna u met de machine of installatie aan de slag kunt. Nadien blijven wij vanzelfsprekend nog de nodige service leveren.